יוסי כהן

אוסף עבודות צילום מקוריות​​

אוסף יוסי כהן כולל תמונות טבע אקזוטיות מרחבי העולם

כל התמונות חתומות חתימה מקורית אוטנטית ע"י הצלם, ומצורפת אליה תעודת מקור.