Original Art Photography Institute (OAPI)

המכון ליצירות צילום מקוריות OAPI

המכון ליצירות צילום מקוריות הוא מיזם חדשני, שמטרתו
קידום מכירת תמונות אמנותיות מקוריות עבור צלמים אמנים,
באמצעות ניהול אותנטיות החתימה המקורית של הצלם על הצילום.

רכישת יצירות צילום מקוריות

באמצעות המיזם ניתן לרכוש יצירות צילום מקוריות,

שעליהן מופיעה

חתימה אותנטית של האמן בכתב ידו.

% 0 משתלם לאמנים
% 0 בטוח לאספנים

√ 100% משתלם לצלמים אמנותיים

√ הצטרפות חינם

√ תשלום עבור אישור מקוריות ואותנטיות
רק בעת המכירה

√ הנפקת תעודת מקור לאותנטיות

√ 100% אותנטיות בטוחה לאספני אמנות

√ הצטרפות חינם

√ תשלום עבור הרכישה בלבד

√ ניהול המקוריות והאותנטיות
גם לאחר הרכישה

רכישת העתקים של יצירות צילום מקוריות

ניתן לרכוש העתקים של יצירות הצילום המקוריות,

ההעתקים מודפסים במהדורות מוגבלות,

שעליהן מופיע הדפס של חתימת האמן.

רכישת תמונות השראה

התמונות הנמכרות במכון OAPI הן תמונות השראה,

מאחורי כל תמונת השראה מופיע מסר.

בתמונות המקור מופיע המסר בכתב ידו של האמן,

ובהעתקים מופיע הדפס של המסר של האמן.

מכון יצירות צילום מקוריות

יצירת עבודות צילום מקוריות, היא הדרך

להפוך את התמונה לייחודית ונדירה,

לתת לה ערך אספני,

ועל ידי כך להעלות את ערכה

מיזם OAPI מייצר עבור האמן תמונות אמנותיות ייחודיות עם חתימה מקורית של הצלם,
ויוצר תמונת מקור אחת בלבד מכל צילום.