– האתרוג

??????

ירושלים, שוק ארבעת המינים מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ

– הקדוש

?????

ירושלים, מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ

– נערת האור

???? ????

ירושלים, כנסיית הקבר, שבת האור, אפריל 2018

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ