– צבעונית

???????

ירושלים, ארמון הנציב, חג הסיגד של יהודי אתיופיה, נובמבר 2015

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ

– האתרוג

??????

ירושלים, שוק ארבעת המינים מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ

– הקדוש

?????

ירושלים, מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ

– עליה לרגל

???? ????

ירושלים, הכותל המערבי, ברכת כהנים, אוקטובר 2017

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ