– נערת האור

???? ????

ירושלים, כנסיית הקבר, שבת האור, אפריל 2018

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ