Original Art Photography Institute (OAPI)

OAPI - המכון ליצירות צילום מקוריות

יצירות צילום אמנותיות מקוריות

באמצעות המיזם ניתן לרכוש 

יצירות צילום מקוריות אמנותיות,

שעליהן מופיעה

חתימה אותנטית של האמן בכתב ידו

ובנוסף

מסר בכתב ידו של האמן מאחורי התמונה 

לתמונה מצורפת

תעודת מקור

% 0 משתלם לאמנים
% 0 בטוח לאספנים

√ 100% משתלם לצלמים אמנותיים

√ הצטרפות חינם

√ תשלום עבור אישור מקוריות ואותנטיות
רק בעת המכירה

√ הנפקת תעודת מקור לאותנטיות

√ 100% אותנטיות בטוחה לאספני אמנות

√ הצטרפות חינם

√ תשלום עבור הרכישה בלבד

√ ניהול המקוריות והאותנטיות
גם לאחר הרכישה

העתקים של יצירות צילום מקוריות

ניתן לרכוש העתקים של יצירות הצילום המקוריות,

ההעתקים מודפסים במהדורות מוגבלות,

שעליהן מופיע הדפס של חתימת האמן.

תמונות השראה

התמונות הנמכרות במכון OAPI הן תמונות השראה,

מאחורי כל תמונת השראה מופיע מסר.

בתמונות המקור מופיע המסר בכתב ידו של האמן,

ובהעתקים מופיע הדפס של המסר של האמן.

מכון יצירות צילום מקוריות

יצירת עבודות צילום מקוריות, היא הדרך

להפוך את התמונות לייחודיות ונדירות,

לתת להן ערך אספני,

ועל ידי כך להעלות את ערכן

מיזם OAPI מייצר עבור האמן תמונות מקוריות ייחודיות מעבודותיו
עם חתימה מקורית של הצלם,
ויוצר תמונת מקור אחת בלבד מכל צילום.

מיזם OAPI מייצר עבור האמן

תמונות מקוריות ייחודיות מעבודותיו
עם חתימה מקורית של הצלם,
ויוצר תמונת מקור אחת בלבד מכל צילום.