Original Photography Institute

Original Photography Institute (OPI) הוא מיזם חדשני, שמטרתו לקדם את אמנות הצילום באמצעות פלטפורמה לשיווק עבודות צילום מקוריות אותנטיות, וכן באמצעות טכנולוגיות שונות.

√ 100% הצטרפות חינם לצלמים

√ ללא דמי מנוי

√ תשלום עבור אישור מקוריות ואותנטיות
רק בעת המכירה

הנפקת תעודת אותנטיות

√ 100% אותנטיות בטוחה לאספנים

√ ללא דמי מנוי

√ תשלום עבור הרכישה בלבד

√ ניהול המקוריות והאותנטיות
גם לאחר הרכישה

מיזם OPI נולד בחברה הטכנולוגית Genesis Art Technology Ltd,

המתמחה בפיתוח טכנולוגיות ביטחוניות עתירות ידע,

ועתה משתמשת בידע הרב שנצבר בה לפיתוח טכנולוגיות,

שיאפשרו להפוך צילומים לעבודות צילום מקוריות אותנטיות.

 

OPI היא בראש ובראשונה פלטפורמה, המקשרת בין אמני צילום לאספנים.

בפלטפורמה מוצגים אוספי עבודות צילום מקוריות אותנטיות,

השייכות לאספנים ואמנים,

ומאפשרת לאספנים ולכל מי שרוצה לעטר את ביתו ו/או משרדו או

להעשיר את האוסף שלו בעבודות צילום מקוריות.


OPI מנהלת את תהליך שמירת האותנטיות ואת רישום הבעלות על העבודות,

ואם נדרש - גם במכירות הבאות של העבודות שאומתו באמצעותה.


בנוסף, OPI מנצלת את היכולות הטכנולוגיות של Genesis Art Technology,

ומפתחת טכנולוגיה לחתימה דיגיטלית בטכנולוגיית בלוקצ'יין של עבודות צילום -

NFT - Non-Fungible Token.

 

השימוש ב- NFT כאן לא נועד לסחר בחלומות של מסחר בעבודות וירטואליות,

אלא נועד כדי לשמור על הוכחת האותנטיות של עבודות הצילום המקוריות,

והתיעוד ב- NFT קובע

אם המחזיק בתמונה הפיזית הוא אכן מחזיק עבודת צילום מקורית אותנטית.

 

O P I

OPI הוא הגוף שאמון על אישור האותנטיות של עבודה

גם שנים לאחר שנמכרה