Original Art Photography Institute (OAPI)

עבודת צילום מקורית היא
עבודת צילום אמנותי, שעליה

מופיעה חתימה מקורית של האמן

לעבודת הצילום מצורפת תעודת מקור מאושרת נוטריונית,
ובמידת הצורך גם תעודת אפוסטיל מטעם מדינת ישראל,
המאשרת את אותנטיות החתימה של האמן.

% 0 משתלם לאמנים
% 0 בטוח לאספנים

למה צריך חתימה מקורית של האמן על צילום ?

ציורים של אמנים דגולים מתקופות שונות כגון פיקאסו, רמברנדט, ואן גוך ורבים אחרים נמכרים במיליוני דולרים,

ולא פעם נשאלת השאלה – מדוע ?
לשאלה זו קיימות תשובות רבות ......
מ ק ו ר

מדוע למרות זאת אין צילומים במחירים כאלה ?

התשובה היא ... ייחודיות ומקוריות!

כל ציור שצייר אמן צייר הוא אחד ואין עוד אחד כמותו.

אמנם ניתן לייצר העתקים שלו, אך אלו ......
ייחודיות

האם יש דרך
להפוך צילום
לייחודי ?

התשובה לשאלה החשובה הזאת ... שאפשר לקרוא לה גם "שאלת מיליון הדולר" ...

היא כן!

ניתן להפוך תמונה לייחודית באמצעות ......
שאלת מליון דולר

אמון בין אספן אמנות לאמן

התייחסות לעבודת צילום אמנותי כיצירת אמנות מקורית,
דורשת אמון רב בין הרוכש לאמן היוצר,

שכן לא רק שמדובר בהוצאה כספית גדולה,
אלא היא מהווה השקעה, וככזו חשוב להבטיח את אותנטיות מקוריותה,
ובהתאם לכך גם את ערכה.

מסיבה זו, כדי לייצר אמון,
חשוב שהאמן ישתמש במנגנון בלתי תלוי,
שינהל את השמירה על מקוריות העבודה.
א מ ו ן

למה צריך חתימה מקורית של האמן על צילום ?

ציורים של אמנים דגולים מתקופות שונות כגון פיקאסו, רמברנדט, ואן גוך ורבים אחרים נמכרים במיליוני דולרים, ולא פעם נשאלת השאלה – מדוע ?

לשאלה זו קיימות תשובות רבות - מוניטין האמן, המסר שבעבודה, הדיוק שבציור, האלמנטים האמנותיים שבו, התעניינות אספני אמנות ועוד ועוד – למעשה כל התשובות נכונות.


השאלה המתבקשת מאליה היא לפיכך – 
מדוע כמעט ולא קיימים צילומים במחירים כאלה?

הרי גם לתמונה יש אותם מאפיינים - מוניטין האמן, המסר שבעבודה, הדיוק שבצילום, האלמנטים האמנותיים שבו וכו'.

מדוע למרות זאת אין צילומים במחירים כאלה ?

התשובה היא ... ייחודיות ומקוריות!

כל ציור שצייר אמן צייר הוא אחד ואין עוד אחד כמותו. אמנם ניתן לייצר העתקים שלו, אך אלו נבדלים מהציור המקורי, שכן אלו הדפסות או חיקויים.


ייחודו של הציור נשמר לפיכך לתמיד.מחירו של ציור יכול להגיע למיליוני דולרים, בעוד שהעתק שלו עולה דולרים ספורים בלבד.

לעומת זאת, כל תמונה שצילם אמן צלם – ניתנת לשכפול באינספור העתקים זהים לחלוטין, ללא בידול מהמקור,
כך שלמעשה 
אין מקור.


הצילום המודפס נותר לפיכך נטול ייחוד ומקוריות, גם אם הוא מצוין ועונה על כל הקריטריונים האמנותיים.

אספני האמנות מקדמים בעיקר ציורים, ורובם מתעלמים לחלוטין מצילומים, בגלל עיקרון המקוריות.

האם יש דרך להפוך צילום לייחודי ?

התשובה לשאלה החשובה הזאת ... שאפשר לקרוא לה גם "שאלת מיליון הדולר" ... היא כן!

ניתן להפוך תמונה לייחודית באמצעות מנגנון שאינו בר שיכפול, ויתן לרוכש העבודה אמון במקוריות היצירה. המנגנון צריך לכלול מספר אלמנטים:

1.      חתימה של האמן על העבודה –באופן פיזי ולא באמצעות תוכנת עריכה. ניתן לחתום במספר אופנים: על גבי התמונה, על גבי המסגרת, מאחורי התמונה. הדרך המומלצת היא לחתום על גבי התמונה עצמה - כמו בעבודות ציור, במקום שאינו פוגם בקומפוזיציה.

2.      סימני זיהוי נסתרים בכתב ידו של האמן מתחת לפספרטו (אם קיים).

3.    שם לתמונה.

4.      טקסט המתייחס למסר היצירה, בכתב ידו של האמן מאחורי התמונה, כך שניתן לראות אותו. אפשר גם לחתום מתחת למסר.

5.      מספר עותקים מקסימלי של התמונה לכל קטגוריית גודל של העבודה.

6.      הדפסה על נייר איכותי עמיד לשנים רבות.

7.      מיסגור מוזיאלי לעבודת הצילום.

8.      תעודת מקור הכוללת את פרטי הזיהוי של התמונה:

         שם האמן, שם העבודה, קטגוריית גודל, מספר עותקים מקסימלי, וחתימה מאושרת על ידי רשות מוסמכת כגון נוטריון ובמידת הצורך אפוסטיל.

על אף האמור לעיל, לא די בעבודת צילום מקורית כדי להפוך אותה  ליצירת אמנות כדאית לרכישה כיצירת אמנות. יש צורך בקיומם של קריטריונים נוספים כגון מוניטין האמן, השתתפות האמן בתערוכות נחשבות, הצגת התמונה בתערוכות נחשבות ומוזיאונים, שיפוט אובייקטיבי ומקצועי וכו'.

לאמן אין שליטה על כמות העותקים מעבודת הצילום שמשוכפלים ומודפסים, למשל באמצעות הורדה מהאינטרנט, ואפילו על ידו, אבל ניתן להגביל את מספר העבודות המודפסות עם החתימה המקורית.

האמן מתחייב למספר עותקים סופי עם חתימה מקורית, ויחד עם תעודת מקור ושאר סממני המקוריות מתקבל בידול עבודת המקור מההעתקים. אין הגבלה למספר ההדפסות ללא חתימה מקורית.