Original Art Photography Institute (OAPI)

מכירת תמונות מקור​

ניתן לרכוש תמונות אמנותיות מקוריות באמצעות פניה ל- OAPI.

התמונות המקוריות מסופקות
עם חתימה מקורית אותנטית בכתב ידו של האמן על התמונה, ועם תעודת מקור.
במקרים רבים, מאחורי התמונה מופיע מסר מקורי אותנטי בכתב ידו של האמן.

התמונות מודפסות על נייר איכותי, וממוסגרות במסגרת איכותית מתאימה.

ניתן לראות את תמונות המקור המוצעות למכירה בדף אוסף אמנות.

מכון יצירות צילום מקוריות

הנפקת תעודת מקור

על מנת להבטיח שלא יהיו זיופים של המקור, OAPI מנפיקה תעודת מקור מאושרת נוטריון,
ובמידת הצורך אף דואגת להפקת אפוסטיל לשימוש בחו"ל.

קיימת אפשרות לתעד הבעלות באמצעות יצירת NFT, להוכחת אותנטיות בטוחה.

לאמן אין יכולת לייצר מקור נוסף מהתמונה

לרוכש התמונה יש 100% ביטחון, שהתמונה היא תמונת מקור ייחודית, ולא תהיה הצפה של התמונה המקורית.

שמירת הנדירות של התמונה שומרת על הערך שלה, ועם הזמן היא אף יכולה להשביח את ההשקעה.

מפגש בין אמני צילום לבין אספני אמנות

בפלטפורמה מוצגים אוספי עבודות צילום, של קבוצה נבחרת של אספנים ואמנים,
ומאפשרת לאספנים ולכל מי שרוצה לעטר את ביתו ו/או משרדו, לרכוש ולהעשיר את אוסף האמנות שלו בעבודות צילום אמנותי מקוריות.

תמונות אמנותיות מעניקות למשפחה ולעובדים סביבה אמנותית יוקרתית ומעצימה.

רישום בעלות

OAPI מבצעת רישום בעלות על כל העבודות המקוריות שנרכשו באמצעותה, ומנפיקה תעודות אותנטיות.

רישום הבעלות מנוהל גם שנים לאחר הרכישה, וניתן לעדכן את הרישום בעת מכירת היצירה לרוכש אחר.

רכישת העתקים

למי שאינו מעוניין להשקיע ביצירות מקוריות, אך מעוניין לעטר את ביתו בתמונות אמנותיות עם מסר והשראה, יכול לרכוש העתקים באיכות מעולה, וממוסגרת בהתאם לבחירתו.