Original Art Photography Institute (OAPI)

למה צריך חתימה מקורית של האמן
על צילום ?

ציורים של אמנים דגולים מתקופות שונות כגון פיקאסו, רמברנדט ורבים אחרים נמכרים במליוני דולרים,
ולא פעם נשאלת השאלה - מדוע ?

לשאלה זו קיימות תשובות רבות - מוניטין האמן, המסר שבעבודה, הדיוק שבציור, האלמנטים האמנותיים שבו, התעניינות אספני אמנות ועוד ועוד,
למעשה כל התשובות נכונות.

השאלה המתבקשת מאליה היא לפיכך -
מדוע כמעט ולא קיימים צילומים במחירים כאלה ?

הרי גם לתמונה יש אותם מאפיינים -
מוניטין האמן, המסר שבעבודה, הדיוק שבצילום, האלמנטים האמנותיים שבו וכו'.

........

מקור