Original Art Photography Institute (OAPI)

NFT - Non-Fungible Token​

NFT הוא קובץ של עבודה דיגיטלית מכל סוג
(עבודת צילום במקרה שלנו),

בעל חתימה דיגיטלית בטכנולוגיית בלוקצ'יין בדומה לביטקוין,
שאינו ניתן לשכפול אותנטי.

רבים מכירים את ה- NFT כטרנד עכשווי למסחר ביצירות דיגיטליות ייחודיות,
מה שהופך את היצירה לנדירה.

כל אחד יכול להדפיס את עבודת הצילום הזו, אך רק אחד הוא הבעלים של הקובץ החתום.
NFT מתאים לפיכך לאספנים המאמינים ב-crypto כאפשרות השקעה.

ל- NFT שימוש נוסף,
ניתן להשתמש בו כהוכחה לבעלות על נכס פיזי,
ובמקרה שלנו כהוכחה שעבודת הצילום המקורית היא בבעלותנו.

ה- NFT הוא שיטה דיגיטלית מודרנית להוכחת בעלות על עבודת הצילום האמנותית,
והיא יכולה לבוא במקום או בנוסף לתעודת מקור.

מי שמחזיק בעבודת צילום חתומה מבלי שהוא מחזיק גם בהוכחה על הבעלות,
למעשה אינו בעליה של עבודת צילום מקורית אותנטית,
אף אם החתימה המופיעה על העבודה היא של האמן.

היתרון הגדול ב- NFT שהוא לא רק ייחודי אלא גם סחיר,
ולכן ניתן להמשיך לסחור בעבודת הצילום המקורית ללא הגבלה
גם לאחר שנים רבות,
ולהעביר לרוכש החדש את הזכויות על מקוריות היצירה באמצעות ה- NFT.

הוכחת בעלות