Original Art Photography Institute (OAPI)

מדוע למרות זאת אין צילומים
במחירים משתלמים כאלה ?

מדוע למרות זאת אין צילומים במחירים משתלמים כאלה ?
התשובה היא ... ייחודיות ומקוריות!

כל ציור שצייר אמן צייר הוא אחד ואין עוד אחד כמותו.
אמנם ניתן לייצר העתקים שלו, אך אלו נבדלים מהציור המקורי, שכן אלו הדפסות או חיקויים.
ייחודו של הציור נשמר לפיכך לתמיד.

מחירו של ציור יכול להגיע למיליוני דולרים, בעוד שהעתק שלו עולה דולרים ספורים בלבד.
לעומת זאת, כל תמונה שצילם אמן צלם – ניתנת לשכפול באינספור העתקים זהים לחלוטין,
ללא בידול מהמקור,
כך שלמעשה אין מקור.

הצילום המודפס נותר לפיכך נטול ייחוד ומקוריות,
גם אם הוא מצוין ועונה על כל הקריטריונים האמנותיים.
אספני האמנות מקדמים בעיקר ציורים, ורובם מתעלמים לחלוטין מצילומים,

בגלל עיקרון המקוריות.

......

ייחודיות