EN

צור קשר

Original Photography Institute (OPI)

האתרוג

האתרוג
ירושלים, שוק ארבעת המינים מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016

המבט המרוכז

פגום או לא פגום ? 

לאן הולכת תשומת הלב?

האם אנחנו מחפשים את השלם בחיינו ? 

ואולי אנו מעניקים משמעות לחלק הלא שלם שבנו ?

האם מצאת את שחיפשת ?

האתרוג
ירושלים, שוק ארבעת המינים מאה שערים, ערב סוכות, אוקטובר 2016