Original Art Photography Institute (OAPI)

התלוי

התלוי
ג'אסר א זרקא, כפר דייגים, בקתת דייגים, מרץ 2012

אמור מה לבשת ואומר לך מי אתה

תחושת הסכנה מהים הבלתי צפוי, 

והכניסה של הדייגים לים הסוער 

כמוה כהתאבדות

 או שאולי זו התאבדות של החברה הערבית 

באלימות שבה ?

האם אנחנו נחזור מהחיים הגועשים ? 

התלוי
ג'אסר א זרקא, כפר דייגים, בקתת דייגים, מרץ 2012

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI