Original Art Photography Institute (OAPI)

מלאך

מלאך
ים המלח, נובמבר 2016

שקוף בחוף

במקום הכי נמוך בעולם 

והיחסים בין נמוך, גבוה, קל, כבד, אויר ומים מלאים מלח 

מתעתעים בנו בהשתקפויות מלאכיות

מי המלאכים שלך ?

מלאך
ים המלח, נובמבר 2016

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI