EN

צור קשר

Original Photography Institute (OPI)

נערה ברוח

נערה ברוח
עמק חפר, מכמורת, חוות סוסים הקקטוס, יולי 2017

נשמה חופשית

כן / לא / לא בטוח, אולי קצת

לקחת נשימה עמוקה, 

ולהרגיש את התחושה 

של הרגע החופשי והמיוחד הזה.

האם אני חופשי ?

נערה ברוח
עמק חפר, מכמורת, חוות סוסים הקקטוס, יולי 2017