Original Art Photography Institute (OAPI)

נערת האור

נערת האור
ירושלים, כנסיית הקבר, שבת האור, אפריל 2018

מה אומרות עינייך

אור האמונה הנשקף ממבטה של העולה לרגל,

ומאירה את הקדושה  במקום צליבתו, קבורתו ותחייתו של ישוע

האווירה נוצרת מהחיבור של אור האש, אמונה,

והחיוך הקטן שנובע מהידיעה שהכל בידי שמים.

האם מצאת את האור ?

נערת האור
ירושלים, כנסיית הקבר, שבת האור, אפריל 2018

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI