Original Art Photography Institute (OAPI)

עליה לרגל

עליה לרגל
ירושלים, הכותל המערבי, ברכת כהנים, אוקטובר 2017

ברכת כהנים

מכל קצוות הארץ הגענו, 

וביחד במקום המיוחד הזה נקרע את השמים

האווירה מחשמלת ומאפשרת תחושת התעלות ושמחה.

כותל בית המקדש של העת העתיקה 

מאחד אותנו 4,000 שנים, 

והדגל של העת החדשה המונף אל על 

ומסמל שלעולם לא נזוז מכאן

האם באמת כולנו מאוחדים ?

עליה לרגל
ירושלים, הכותל המערבי, ברכת כהנים, אוקטובר 2017

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI