צבעונית

צבעונית
ירושלים, ארמון הנציב, חג הסיגד של יהודי אתיופיה, נובמבר 2015

השמחה צבעים לדמותה

הגוונים, הצבעים, סערות השמיים 

כל המגוון שמבטא את החופש בלחיות יחד, 

כשכל אחד קצת אחר.

מה הצבע שלי ? מה מייחד אותי ?

צבעונית
ירושלים, ארמון הנציב, חג הסיגד של יהודי אתיופיה, נובמבר 2015