Original Art Photography Institute (OAPI)

הקדוש

הקדוש
???????, ??? ?????, ??? ?????, ??????? 2016

המיקוד פנימה

הידיעה שהכל בתוכנו, 

ניסיון החיים  ואיתו הקדושה, 

שמאפשרת את ההליכה הבטוחה והשלמה הזו 

למי שיודע משהו על החיים האלה

האם הגעת למחוז חפצך ?

או שאתה עדיין מחפש את הדרך ?

הקדוש
???????, ??? ?????, ??? ?????, ??????? 2016

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI