EN

צור קשר

Original Photography Institute (OPI)

תחינה לאלוהים

תחינה לאלוהים
ירושלים, הכותל המערבי בשלג, ינואר 2013

שומע?

קשה לי וזה מאוד אישי! 

שלג על הארץ, 

קור מקפיא באוויר, 

אך הבקשות החמות ייענו

מהי הבקשה שלך ? 

תחינה לאלוהים
ירושלים, הכותל המערבי בשלג, ינואר 2013