EN

צור קשר

Original Photography Institute (OPI)

תפילה

תפילה
ירושלים, ארמון הנציב, חג הסיגד של יהודי אתיופיה, נובמבר 2015

אור האמונה

לרדת על הברכיים, 

להרים ידיים ועיניים עצומות לרווחה פנימה, 

להתפלל לאדון עולם

אמונה ויופי פנימי 

הם הנביעה שלנו שמאפשרת את הקיום

מהי האמונה שלך ? 

תפילה
ירושלים, ארמון הנציב, חג הסיגד של יהודי אתיופיה, נובמבר 2015