Original Art Photography Institute (OAPI)

תפילה

תפילה
???????, ????? ?????, ?? ????? ?? ????? ???????, ?????? 2015

אור האמונה

לרדת על הברכיים, 

להרים ידיים ועיניים עצומות לרווחה פנימה, 

להתפלל לאדון עולם

אמונה ויופי פנימי 

הם הנביעה שלנו שמאפשרת את הקיום

מהי האמונה שלך ? 

תפילה
???????, ????? ?????, ?? ????? ?? ????? ???????, ?????? 2015

פרטי התמונה

הערכת שווי התמונה בוצעה על פי מודל OAPI