– אנשי האור

???? ????

ירושלים, הרובע היהודי בעיר העתיקה, חנוכה, דצמבר 2018

צילום: פיני בירמן
בעלות: ג'נסיס ארט טכנולוג'י בע"מ