Original Art Photography Institute (OAPI)

תמונות מקור – למה כדאי להשקיע ולרכוש לחלל שלכם?

תמונות מקור - אנשי האור

מה הופך תמונת מקור להשקעה משתלמת ? הצצה לעולם תמונות מקור עם חתימה אישית של הצלם-אמן היא לא רק עניין של עיצוב חלל. זוהי השקעה באסתטיקה, בבלעדיות ובביטוי אישי. תמונות מקור חתומות מביאות איתן נגיעה של תחכום וסיפור. יצירות אמנות המיוצרות בהמוניהן פשוט לא יכולות להתחרות בהן. יצירות אלה משמשות כעדות להערכתו של הבעלים לאמנות […]

מודל תמחור עבודות צילום מקוריות

צילומים במחירים גבוהים

מודל התמחור מודל תמחור OPI הוא מודל שבא לשקף את פוטנציאל התמונה להימכר כעבודת צילום מקורית. התמחור מבוסס על עלות תמונה בסיסית, שיפוט, חתימה מקורית אותנטית, מספר עותקים מוגבל, העבודה בעלת מסר חברתי/אישי, רמת ההכרה של האמן, השתתפות בתחרויות ותערוכות, וכן הצגה במוזיאון. לכל עבודת צילום ניתן ציון בכל אחד מהקריטריונים הנבחנים, ציון הקובע את […]

חשיבות חתימה על תמונה

חתימה מקורית

חתימה של הצלם על תמונה גורמת לייחודיות והמקוריות של התמונה, מעניקה לה זהות והיסטוריה, ומשפיעה על הערך שלה. זהו גורם חשוב בעת קניית תמונות ובעסקאות רכישה בין לקוחות וצלמים.

המכון לתמונות אמנותיות מקוריות

מכון יצירות צילום מקוריות

הבית של הצלמים והאספנים המכון ליצירות צילום מקוריות, Original Art Photography Institute (OAPI), הוא הבית של הצלמים והאספנים, המעוניינים לקדם מכירת צילומים מקוריים שלהם או שהם בבעלותם במחירים משתלמים.   מיזם OAPI נולד בחברה הטכנולוגית Genesis Art Technology Ltd, המתמחה בפיתוח טכנולוגיות ביטחוניות עתירות ידע, ועתה משתמשת בטכנולוגיות שלה לפיתוח שיטות וטכנולוגיות, המאפשרות לאמת את האותנטיות […]