Original Art Photography Institute (OAPI)

נשלטת - Controlled

Controlled
Woman Mood - Controlled

תמונת מחאה על שליטת גברים בבנות זוגן.


בני זוג רבים שולטים בנשים שלהם באמצעות 

קינאה, מעקבים ואלימות כלכלית, 

ובכל מקום בו היא נמצאת היא צריכה לזכור שיש מישהו מאיים 

שהיא צריכה לתת לו דין וחשבון – איפה היתה, מה עשתה, עם מי דיברה ומה קנתה.