Original Art Photography Institute (OAPI)

מצוקה ולחץ - Distress

Distress
Woman Mood -Distress

תמונת הדהות עם הלחץ של האישה

בתמונה ניתן לראות את האישה נלפתת ונלחצת כאילו בתוך אגרוף.


האישה נמצאת במצב כמעט בלתי אפשרי, 

היא צריכה לג'נגל בין עבודות הבית, לידות, טיפול בילדים, בניית קריירה, 

לעיתים לחצים מהבעל, או הטרדות בעבודה וברחוב, 

ונמצאת בלחץ עצום.