Original Art Photography Institute (OAPI)

Me Too

Me Too
Woman Mood - Me Too

תמונת מחווה לתנועת Me Too, 

כשעל גופה העירום של אישה, מוקרנים מנהלים בדרכם לעבודה, 

הדורכים על אבריה המוצנעים של האישה, 

כסמל להטרדות והניצול המיני של האישה במקום עבודתה.


תנועת Me Too היא תגובה לאלימות מינית בחברה, 

תוך יצירת שיח על ההתנהגות הסקסיסטית של גברים כלפי נשים במגוון תחומים 

באמצעות outing למטרידים מינית במקומות העבודה.